Đồ chơi sáo gỗ thổi âm nhạc cho bé cao cấp

35000 |Giá Sỉ:

Chiếc sáo có thể thổi ra âm thanh, có lỗ tùy chỉnh âm lượng ở thân như chiếc sáo thật thụ.

Chiếc sáo nhỏ gọn cho bé làm quen với âm nhạc và cũng đủ hấp dẫn người lớn.

Đồ chơi sáo gỗ thổi âm nhạc cho bé cao cấp

35000 |Giá Sỉ:

Danh mục: Từ khóa: