Bộ dao Buck Blacks 5 món nhà bếp Thái Lan cao cấp

64000 |Giá Sỉ:

» Dao chặt xương: chặt thịt gà, xương lợn, xương bò…

» Dao chặt và thái đồ đông lạnh: giò, dăm bông và các đồ để tử đá

» Dao đa năng cắt bò, cắt dây và mở đồ hộp…

» Dao kiêm nạo : Nạo vảy cá

Bộ dao Buck Blacks 5 món nhà bếp Thái Lan cao cấp

64000 |Giá Sỉ: